Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vlaková pošta u nás

21. 9. 2016

1837

Federick Karstadt navrhl třídit zásilky Britské poštovní správy ve speciálních železničních vozech za jízdy vlaku

6. ledna1838

První železniční poštovní vůz se objevil na trati Birmingham – Liverpool

17. 9. 1838

První pravidelné vlakové pošty jezdily mezi  Londýnem a Birminghamem

1843

Uzavřena rámcová dohoda o vzájemné kompenzaci a spolupůsobení pošt a drah

1845

Na našem území přepraveny první poštovní zásilky po železnici z Olomouce do Prahy

1849

Do uvedeného roku jezdily poštovní vozy v Bádensku, Prusku, Bavorsku, Francii, Belgii, i Rusku.

1.8.1850

Vyjely první vozy vlakové pošty na trati z Vídně přes Břeclav a Přerov do Bohumína . Ambulantní pošty měly číslo 1 a 2

7. dubna 1851

Zahájila svůj pravidelný provoz  železniční pošta  v Rakousku  První vlak vyjel na trať Vídeň – Brno – Praha. Vlakové pošty měly čísla 3 a 4

8. dubna 1851

Začala vlaková pošta 6 a 7 spojovat Prahu s Podmokly.

16. listopadu 1851

Je vydáno císařem Františkem Josefem m.p., tzv. „Nařízení císařské“ (Kaiserliche Verordung), které obsahuje provozovací řád železniční pro všechny země korunní.

Mimo jiné také v § 68 uvádí :

Podnikatelstva železnic soukromých jsou povinna, dopravovati poštu bezplatně.

Spůsob, kterak dopravování toto má jíti před se, ustanoví c.k. ministerium tržby, a stavby veřejné, hledíc při tom k okolnostem a k časům.

Pošta má právo, užívati vlastních vozů poštovních a žádati na podnikatelstvu železnice, aby je, jakož i úředníky a služebníky, ješto zásilky poštovní doprovázejí, bezplatně dopravovalo, vozy tyto v místnostech železničních náležitě opatrovalo a k nim dohlíželo.

1858

První čtyřosé, čtyřnápravové vozy vlakové pošty v Rakousku. Vozy nesou nápis c.k. poštovní úřad nebo c.k. poštovní konduktér

1870

Poštovní ambulance začínají pronikat i na lokální tratě

1875

Existuje již 41 vlakových pošt na území Rakousko-Uherska včetně území Království Českého. Postupně dochází k nárůstu na 74 pošt z nichž 26 vyjíždí nebo dojíždí do Prahy.

1886

Vydán první přehled poštovních ambulancí, tzv. Kartovací přehledy, které se staly základní pomůckou pro zaměstnance vlakové pošty.

1895

Zavedeno „sumární listování rekomandovaných zásilek“ ve vlakových poštách c.k.

1898

Zavedeno třídění cenných psaní v ambulantních poštách c.k.

1898

Osvětlení poštovních vozů svítilnami s řepkovým olejem začalo ustupovat elektrickému osvětlení

1909

V Předlitavsku již existovalo 177 úřednických a 604 ambulancí nižšího řádu.

Království České mělo již 74 vlakových pošt

1918

Vznikem ČSR byla také přebudována celá síť vlakové pošty se základní osou západ - východ

10. ledna 1919

První spoj vlakové pošty z Prahy do Ostravy

1919 – 1920

Budování vlakové pošty na Slovensko a na Podkarpatskou Rus

1927

Československá poštovní správa disponovala 158 čtyřnápravovými vozy vlakové pošty Fa, 47 vozy třínápravovými Fy, 300 vozy dvounápravovými řady F a používala také 2901 upravených vozů DF. Celkem měla 2201 vlakových souprav a celkem 726 vlakových pošt

1935

První nové vozy CDFlm

2. 7. 1950

Úprava Zákona o drahách přinesl povinnost drahám přepravovat poštovní zásilky a zaměstnance pošt.

1961

Počátek modernizace vozového parku a postupného přechodu celé sítě ambulantních pošt pouze na hlavní železniční trasy spojující okresy a odtud rozvoz pošty pomocí poštovních automobilů.

70.- 90.léta

Počátky kolapsu stávajícího systému vyvolalo budování nových třídících center v krajských městech, jejich modernizaci a automatizaci. Bylo také nutné zrychlit a maximálně i zjednodušit převoz zásilek a proto byla dána zelená přepravě po silnici.

28.5.1999

Ukončení činnosti vlakové pošty v České republice. Poslední jízda dvou posádek „ambulantů“ a poslední den třídění listovních zásilek České pošty v poštovních vozech.

Železniční poštovní vozy

V počátku se používaly dvounápravové železniční vozy řady F, které pocházely od různých výrobců z let 1907 – 1955, zejména od firmy Ringhoffer, vozy řady Fk vyráběné v Tatře Kopřivnice nebo vagónce Brno Královopolská v letech 1902-1933. Původní vozy  přestaly postupně vyhovovat moderním požadavkům na přepravu a začaly se používat  vozy nové řady Fa. Ty se vyráběly v Královopolské Brno až do 50. let.

V 60. letech přešla pošta na čtyřnápravové vozy řady Fa, které se vyráběly v Bautzenu v NDR.

V 70. letech se v Tatře Studénka vyráběly komfortnější řady vozů pro poštovní přepravu a ambulance. Tyto vozy byly již konstruovány na vyšší rychlosti od 120 do 160 km v hod..

Pro přepravu zejména balíků se používalo železničních vozů Ztrc(Zts) nebo čtyřosé řady Zauc.